Údržba

STREŠNÉ OKNÁ

Údržba

Strešné okná si vyžadujú minimálnu údržbu, ale kvôli zachovaniu správneho fungovania a dlhej životnosti sa odporúča každý rok vykonať následovné činnosti:

Prelakovanie strešných okien. Potreba prelakovania závisí od obsahu vlhkosti v miestnosti. Pre tieto účely sú vhodné všetky laky na báze vody, ale dbajte na to, aby ste lakovú vrstvu nanášali na povrch rovnomerne.

K zabezpečeniu ľahkého otáčania okna namažte centrálne otočné závesy olejom.

Vyčistite žliabky lemovania pri okne, aby bol zabezpečený plynulý odtok vody v okolí okna.

Reklamácie

Vďaka dôkladnému a prísnemu testovaniu a procesu kontroly kvality dostávame od našich zákazníkov veľmi málo reklamácií na naše produkty. Pokiaľ sa v súvislosti s kvalitou našich produktov vyskytne akýkoľvek problém, prosíme kontaktujte predajňu, v ktorej ste produkt kúpili. Naši kolegovia sú Vám ochotne k dispozícii pri riešení Vášho problému.

Predtým, než kontaktujete našu predajňu, odporúčame Vám preštudovať zoznam " Najčastejších otázok", pretože je možné, že v ňom nájdete odpoveď aj na riešenie Vášho problému.

 

ROLETY

Čistenie a údržba 

Rolety si nevyžadujú pravidelnú údržbu. Pokiaľ je to však nutné, očistite rolety mokrou handrou.

Reklamácie

Vďaka dôkladnému a prísnemu testovaniu a procesu kontroly kvality od našich zákazníkov dostávame veľmi málo reklamácií na naše produkty. Pokiaľ sa v súvislosti s kvalitou Vami zakúpených roliet vyskytne akýkoľvek problém, prosíme kontaktovať predajňu, v ktorej ste produkt kúpili a podľa možnosti pripojte aj fotografiu reklamovaného produktu. Na rolety poskytujeme 2 ročnú záruku.

 

 

ELEKTRICKÝ OTVÁRACÍ SYSTÉM

Čistenie

Čistenie motora, riadiacej jednotky a spínača sa vykonáva mokrou handrou použitím bežného čistiacieho prostriedku.

Údržba

Elektrický otvárací systém nevyžaduje špeciálnu údržbu. Za účelom predĺženia životnosti a bezchybného fungovania však doporučujeme raz za rok premazať reťaz olejom.

Reklamácie

Vďaka dôkladnému a prísnemu testovaniu a procesu kontroly kvality dostávame od našich zákazníkov veľmi málo reklamácií na naše produkty. Pokiaľ sa však v súvislosti s kvalitou vami kúpeného elektrického otváracieho systému vyskytne akýkoľvek problém, prosíme kontaktovať predajňu, v ktorej ste kúpili produkt a podľa možnosti pripojte aj fotografiu reklamovaného produktu. Na elektrický otvárací systém poskytujeme 2 ročnú záruku.