Čo obsahuje balenie?

 

V krabici

Dbajte na to, aby ste mali všetko k dispozícii.

Pred začatím vykonávania montáže skontrolujte obsah krabíc okna a lemovania. Na montáž strešného okna budete potrebovať dve krabice: jednu krabicu zo samotného okna a jednu krabicu s lemovaním vhodným pre vašu strešnú krytinu.

Pred montážou je potrebné skontrolovať obsah každej krabice.  Nižšie sú uvedené prvky, ktoré by ste mali nájsť v každej z krabíc:

Na stiahnutie