Krok po kroku

Instalacja zawsze jest uzależniona od istniejących warunków. Czy okno ma być instalowane w nowym budynku bez dachu i ścian działowych, czy też na zamieszkałym poddaszu? Czy to jest dom z pokryciem dachówkowym, lub 100-letnim pokryciem łupkowym?


Poniższe instrukcje dot. instalacji podzielone są na grupy, tak że możemy korzystać z tej części instrukcji, która odnosi się do naszego aktualnego projektu. Sposób mocowania kołnierza zależy od tego, jaki typ kołnierza zastosowano. Należy wybrać odpowiedni typ i przestrzegać instrukcji odnoszących się do niego. Zalecamy zamontowanie śniegołapu nad oknem dachowym, gdyż może on ochronić je od trwałych uszkodzeń.

Wewnętrzne przygotowanie

Montaż okna w płaskim pokryciu dachowym z użyciem kołnierza SFX

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-50 mm z użyciem kołnierza TFX

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-120 mm z użyciem kołnierza UFX

Przygotowanie narzędzi

Przed przystąpieniem do instalacji okna dachowego należy upewnić się, czy zostały przygotowane stosowne środki ochronne i odpowiednie narzędzia. Usprawni to znacząco dalszą pracę.

Wysokość montażu okna

Wszystkie okna dachowe RooflLite+ mają centralną oś obrotu, tak więc w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, okno dachowe powinno być zamontowane co najmniej 90 cm nad podłogą.

Otwór montażowy

Należy upewnić się, że otwór montażowy jest większy niż zewnętrzne wymiary okna dachowego. Szczegóły dotyczące wymiarów znajdują się przy kolejnych zdjęciach. 
* 80 mm zaznaczone na zdjęciu obok odnosi się do odległości pomiędzy górną krawędzią dachówki a łatą (support batten).

Szerokość otworu montażowego

Szerokość otworu powinna być o 4-6 cm większa niż szerokość okna. 

Wysokość otworu montażowego

Wysokość otworu powinna być o 45 mm większa niż wysokość okna dachowego.  

Usunięcie krokwi 

W przypadku, gdy konieczne jest usunięcie krokwi, istotne jest, aby rozważyć czy nie wpłynie to na stabilność dachu. W razie wątpliwości, przed podjęciem dalszych kroków, zaleca się zasięgnąć opinii fachowca.

Dla lepszej orientacji

W celu jasnej oceny konstrukcji dachu Najlepiej dookoła usunąć okładzinę, aby mieć jasny obraz konstrukcji dachu.

Podparcie od dolnej strony

Musimy upewnić się, czy miejsca, gdzie zamierzamy przeciąć krokiew, są odpowiednio podparte...

Podparcie od górnej strony

... i bezpiecznie podparte pod końcem krokwi.

Przecinanie krokwi

Teraz możemy zaznaczyć miejsca cięcia, przeciąć i usunąć części belki.

Obramowanie

Wycięcie pod okno należy obramować na stosowną wysokość i szerokość...

... nie zapominając o tym

aby zostawić miejsce do zaklinowania ościeżnicy pod odpowiednim kątem.

Wykonanie otworu

Odmierzenie

Wyznaczyć obrys otworu po wewnętrznej stronie folii dachowej (membrany). Nie wycinać więcej membrany, niż jest to potrzebne - potem zawsze można jeszcze przyciąć.

Usuwanie membrany (folii dachowej)

Wyciąć i usunąć membranę, odsłaniając łaty i pokrycie dachowe.

Pokrycie faliste

Jeżeli dach pokryty jest dachówkami, to ostrożnie zaczynamy je zdejmować od wewnątrz. Dla uniknięcia wypadków lub obrażeń należy zadbać o to, aby z podłogi pod otworem okiennym było wszystko usunięte.

Cienkie płyty kompozytowe (eternitowe)

Jeżeli dach pokryty jest cienkimi płytami kompozytowymi, musimy przewiercić i przeciąć je, aby wstępnie wykonać otwór na okno.

Usuwanie gwoździ

Jeżeli dach pokryty jest łupkami, do wyjmowania gwoździ może być potrzebne narzędzie do wyciągania łupków.

Usuwania dachówek/łupków

Usunąć tyle dachówek/łupków, aby mieć wygodny obszar do pracy. Nie zdejmować za dużo dachówek/łupków - później musimy je położyć z powrotem.

Usuwania łat

Usunąć łaty do skraju obramowanego otworu na okno.

Mocowanie ościeżnicy

Przymocowanie łaty montażowej

Po ustalaniu dokładnej wysokości instalacji okna, celowo jest tymczasowo przymocować łatę do podpierania ościeżnicy.

Wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy

Przed wbudowaniem ościeżnicy musimy z niej wyjąć skrzydło. W tym celu otwieramy skrzydło i obracamy go o 180 stopni.

Odblokowanie zawiasów

Naciskamy blokadę zawiasu (słychać kliknięcie). Po odblokowaniu zawiasów można ostrożnie wyjąć skrzydło z ościeżnicy i ustawić je pionowo na podłożu (dolna część skrzydła powinna znaleźć się na podłożu).

Umieszczenie kątowników montażowych

Przymocować kątowniki montażowe w odległości 10 cm od narożników.

Wbudowanie ościeżnicy

Ościeżnicę (z przymocowanymi kątownikami) ostrożnie przełożyć przez otwór. Umieścić ościeżnicę na łacie montażowej i położyć ją płasko na krokwiach.

Kontrola ustawienia ościeżnicy

Jeżeli okno jest ustawione w poziomie, to można przymocować dolne kątowniki.

Ostateczna kontrola ustawienia ościeżnicy

Założyć skrzydło z powrotem, aby móc sprawdzić, czy się otwiera i zamyka prawidłowo. Jeżeli nie funkcjonuje ono prawidłowo, to lepiej wykazać to na tym etapie i podjąć konieczne kroki.

Ostateczna kontrola ustawienia ościeżnicy

Zmierzyć przekątne od rogu do rogu, aby upewnić się, że ościeżnica jest ustawiona prostopadle. Jeżeli wymiar A-A jest równy z B-B, to ościeżnica jest prostopadła, wtedy można przymocować kątowniki górne.

Ostateczna kontrola ustawienia ościeżnicy

Sprawdzić, czy okno leży na łatach i jest odpowiednio pozycjonowane względem krokwi. W razie nierówności krokwi można pod kątownik podłożyć dostarczony wraz z oknem klin plastikowy.

Przymocowanie kątowników montażowych

Zapewnienie wodoodporności ościeżnicy

Wyjmowanie skrzydła

Aby kontynuować instalację jeszcze raz wyjąć skrzydło z ościeżnicy. Nie zapomnijmy wcisnąć kołek blokujący na każdym zawiasie. Podczas zwalniania zawiasów podtrzymać z dołu skrzydło, a potem ostrożnie odłożyć go na bok na poddaszu.

Wycięcie membrany (folii) wodoodpornej

Jest istotne, aby zapewnić wodoodporność okna dachowego przed opadami atmosferycznymi. W tym celu zaleca się utworzyć wokół ościeżnicy kołnierz z membrany wodoodpornej. Najpierw utnijmy cztery paski, które będą położone wokół ościeżnicy.

Zluzowanie łaty

Zluzować łatę poniżej ościeżnicy (lub wyciągnąć z niej gwoździe), aby móc podsunąć warstwę membrany.

Mocowanie membrany

Zaczynając od dolnego paska wsunąć membranę pod łaty i spiąć/przybić ją do spodu ościeżnicy.

Mocowanie membrany wokół łat

Mocując boczne paski membrany sprawdzić, czy jest ona dobrze wycięta i ciasno przymocowana wokół łaty.

Mocowanie górnego paska membrany

Istotne jest, aby górny pasek wsunąć pod istniejącą membranę dachową i tak go przymocować. Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, może zajść potrzeba usunięcia małego odcinka łaty, aby móc wsunąć osłonę na miejsce.

Cięcie istniejącej membrany

Przeciąć istniejącą membranę nad łatą, aby móc wsunąć pod nią górny pasek kołnierza.

Zakładanie membran

Podnieść przeciętą część membrany i zamocować górny pasek kołnierza pod nią oraz do ościeżnicy. Położyć istniejącą membranę na miejsce i przymocować ją.

Mocowanie kołnierza do pokryć falistych

Układanie łupków z powrotem

Ułożyć łupki z powrotem pod oknem, a następnie przy bocznych sekcjach kołnierza po obu stronach ościeżnicy, idąc od dołu do góry

Mocowanie dolnej części kołnierza

Przymocować dolną część kołnierza do ościeżnicy.

Mocowanie oblachowania dolnego

Ułożyć i przymocować oblachowanie dolne.

Układanie łupków z powrotem

A następnie przy bocznych sekcjach kołnierza po obu stronach ościeżnicy, idąc od dołu do góry.

Układanie bocznej sekcji kołnierza

Ułożyć boczne sekcje kołnierza. Procedurę powtórzyć również po drugiej stronie ościeżnicy. Odległość powinna być zgodna z rekomendowaną tolerancją (0-20mm).

Mocowanie oblachowania bocznego

Ułożyć i przymocować oblachowanie boczne.

Mocowanie oblachowania górnego

Ułożyć i przymocować oblachowanie górne.

Mocowanie górnej części kołnierza

Przymocować górną część kołnierza.

Sprawdzenie instalacji

Powinna ona ściśle przylegać do górnego oblachowania okna.

Ułożenie pokrycia dachowego z powrotem

Ułożyć łupki z powrotem nad oknem, zachowując zalecane tolerancje (60-100mm).

Zakładanie skrzydła z powrotem

Założyć skrzydło z powrotem, podtrzymując go mocno, zanim sworznie zawiasów nie wejdą w mechanizm blokujący.

Praca zakończona

Proszę! Okno dachowe zostało zainstalowane.

Mocowanie kołnierza do dachówek

Przycinanie dachówek

W zależności od wysokości dachówek i odległości od podstawy okna, zdarza się czasami, że musimy przycinać dachówki pod oknem, aby umożliwić odpowiednie dopasowanie pofałdowanego fartucha.

Ścięcie dachówek

Określić miejsce, gdzie dachówki mają być ścięte i za pomocą szlifierki kątowej ściąć krawędzie.

Układanie z powrotem dachówek

Ułożyć z powrotem dachówki w dolnym rzędzie.

Instalacja dolnej sekcji kołnierza

Przymocować dolną sekcję kołnierza do rościeżnicy. Ręcznie przycisnąć fartuch do profilu dachówki i wygładzić. W razie potrzeby ostrożnie użyć młotka gumowego do kształtowania fartucha.

Układanie oblachowania dolnego

Ułożyć dolną część oblachowanie okna.

Układanie bocznej sekcji kołnierza.

Ułożyć boczne sekcje kołnierza. Upewnić się, czy boczna sekcja kołnierza leży na dolnej sekcji kołnierza. Przybić ją do boku ościeżnicy.

Mocowanie bocznej sekcji kołnierza

Przymocować boczne części kołnierza do łat za pomocą dołączonych kątowników montażowych (uchwytów)

Ułożenie bocznego oblachowania

Ułożyć boczne oblachowanie.

Ułożenie oblachowania skrzydła

Ułożyć górne blachy osłonowe skrzydła.

Ułożenie górnego oblachowania

Ułożyć górne oblachowanie.

Mocowanie górnej sekcji kołnierza

Przymocować górną sekcję kołnierza. Musi ona ściśle przylegać do istniejącego górnego oblachowania okna.

Układanie z powrotem dachówek po boku

Ułożyć z powrotem dachówki po boku. Zaleca się trochę przeciąć piankę bezpośrednio nad dachówkami. Zapobiega to powstawaniu szczeliny tam, gdzie dachówka podnosi się.

Sprawdzenie ułożenia dachówek

Najprawdopodobniej musimy przyciąć dachówki po jednej stronie ościeznicy, aby one dobrze pasowały. Szczelinę należy zachować w zalecanych granicach tolerancji (30-60mm).

Układanie z powrotem dachówek u góry

Ułożyć z powrotem dachówki w górnym rzędzie. Może się okazać, że musimy przyciąć dachówki, aby one dokładnie pasowały. Szczelinę między dachówkami a ościeżnicą należy utrzymać w zalecanych granicach (60-150mm).

Zakładanie skrzydła z powrotem

Założyć skrzydło z powrotem, podtrzymując go mocno, zanim sworznie zawiasów nie wejdą w mechanizm blokujący.

Praca zakończona

Proszę! Okno dachowe zostało zainstalowane. Zabezpieczenie górnej sekcji kołnierza.

Mocowanie kołnierza kombi

Mocowanie kołnierza kombi

Ogólne zasady montażu: patrz opis instalacji kołnierza do dachówek poza tym, dla dokładnego łączenia elementów kołnierza należy postąpić zgodnie z instrukcją umieszczoną w opakowaniach modułów nr 1 i nr 4. Stąd też można pobrać plik instrukcji w formacie PDF.